Velkommen til Hospitalernes Kollegakørsel

Kollegakørsel gør transporten i bil til og fra arbejde billigere, grønnere og mere social. Konceptet er udviklet i samarbejde mellem gomore.dk, Glostrup, Herlev, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Formel M.

Søgning på Kollegakørsel


Del udgiften, behold fradraget

Høje bilpriser og benzin til over 12 kr. literen giver god grund til at deles om kørselsudgifterne til og fra arbejde.

En pendler kan typisk spare 8.000 kr. om året hvis udgifterne deles med en anden pendler.

Kørselsfradraget berøres ikke af at udgifterne deles.

Gør transporten grønnere

Kollegakørsel bidrager til at løse CO2-problemet.

For hver pendler der lader bilen stå, reduceres det danske CO2-udslip med mere end et ton CO2 om året.

Kollegakørsel reducerer samtidig trængslen på veje og parkeringspladser.

Få et bedre netværk

Netværket på arbejdspladsen styrkes og nye ideer opstår når vi vælger kollegakørsel til og fra arbejde.

Det viser de første erfaringer fra store danske virksomheder og offentlige institutioner allerede.


Velkommen til Hospitalernes Kollegakørsel. Billigere, grønnere og mere social transport. Opret profil